Cases

[Case] Integration af business intelligence og avanceret analytics

By 23. marts 2019februar 22nd, 2021No Comments

Ved at udvikle og etablere en central BI og analyse platform, lykkedes det at integrere BI dybere i organisation, samtidigt løftede man organisationens videns og kompetenceniveau indenfor BI.

95

i et internt, online PowerBI netværk

161

blev oplært i og fik løftet deres kompetencer indenfor Business Intelligence og Analyse værktøjer og systemer.

Udfordringen

Stor interesse i at bidrage til udvikling af rapporter, men manglende kendskab og kompetencer besværliggjorde self-service.

Kunden oplevede;

  • Generel mangel på kendskab til BI og analyse i organisationen.
  • Mangel på vidensdeling fra Global IT forhindrede lokale afdelinger og brugere i at udnytte BI og analyse værktøjerne optimalt.
  • Mangel på kompetencer i brug af BI platformen besværliggjorde self-service rapportering og analyser
  • Stor interesse fra lokale afdelinger i at bidrage til udvikling og optimering af data løsningen.

Der var derfor behov for at udbrede kendskabet til BI, muliggøre let og hurtig vidensdeling og undervise brugere i PowerBI.

Resultat

  • Intern kommunikationsplan
  • Skræddersyet undervisning + materialer
  • BI&A vidensdeling platform
  • Ved at etablere en intern BI&A platform lykkedes det at skabe en ensartet og præcis kommunikation fra Global IT. Platformen var med til at øge den generelle viden og kendskab til BI og dets muligheder i organisationen.
  • Skræddersyet undervisning og understøttende materialer løftede kompetenceniveauet, højnede brugerinvolvering og gjorde det muligt som lokal bruger at bidrage til data løsningen i fremtiden.

København, Danmark

Gammel Kongevej 60
1850 Frederiksberg C

Svendborg, Danmark
Tinghusgade 43
5700 Svendborg

T: +45 53 83 23 50
E: info@fortyplustwo.com