Integration af business intelligence og avanceret analytics

By 23. marts 2019november 19th, 2020Cases

Ved at udvikle og etablere en central BI og analyse platform, lykkedes det at integrere BI dybere i organisation, samtidigt løftede man organisationens videns og kompetenceniveau indenfor BI.

95

i et internt, online PowerBI netværk

161

blev oplært i og fik løftet deres kompetencer indenfor Business Intelligence og Analyse værktøjer og systemer.

Udfordringen

Stor interesse i at bidrage til udvikling af rapporter, men manglende kendskab og kompetencer besværliggjorde self-service.

Kunden oplevede;

  • Generel mangel på kendskab til BI og analyse i organisationen.
  • Mangel på vidensdeling fra Global IT forhindrede lokale afdelinger og brugere i at udnytte BI og analyse værktøjerne optimalt.
  • Mangel på kompetencer i brug af BI platformen besværliggjorde self-service rapportering og analyser
  • Stor interesse fra lokale afdelinger i at bidrage til udvikling og optimering af data løsningen.

Der var derfor behov for at udbrede kendskabet til BI, muliggøre let og hurtig vidensdeling og undervise brugere i PowerBI.

Resultat

  • Intern kommunikationsplan
  • Skræddersyet undervisning + materialer
  • BI&A vidensdeling platform
  • Ved at etablere en intern BI&A platform lykkedes det at skabe en ensartet og præcis kommunikation fra Global IT. Platformen var med til at øge den generelle viden og kendskab til BI og dets muligheder i organisationen.
  • Skræddersyet undervisning og understøttende materialer løftede kompetenceniveauet, højnede brugerinvolvering og gjorde det muligt som lokal bruger at bidrage til data løsningen i fremtiden.

København, Danmark

Gammel Kongevej 60
1850 Frederiksberg C

Svendborg, Danmark
Tinghusgade 43
5700 Svendborg

T: +45 53 83 23 50
E: info@fortyplustwo.com