Ved at gøre netto driftskapitalen til et måleparameter, optimerede en stor, dansk medicinal virksomhed deres kapital udnyttelse

3

Fra projekt scope til publicering af de første performance rapporter

47

Bidrog med indspark til projektet

161

benytter BI værktøjet til rapportering og forretningsanalyse

Udfordringen

At frigøre kapital til investeringer og forretningsudvikling

For at kunne realisere strategien mod 2025, hvor der skulle være øget fokus på investering og R&D innovation blev det nødvendigt at frigøre driftsmidler.

Derfor opstod der et behov for en fælles, dynamisk platform, så man kunne tale samme sprog. Én standard for rapporterings- og analysemæssige formål.

På baggrund af 1) et tæt samarbejde med kunden gennem hele processen, 2) En klar retning for værdiskabende dataanalyse og 3) Forankring af BI-løsningen i organisationen formåede vi at skabe den ønskede værdi, der gør det muligt at frigøre flere midler til investering og bidrage til at realisere virksomhedens 2025-strategi.

Resultat

Et globalt dashboard, med fokus på dynamik, brugervenlighed og konkret indsigt at træffe beslutninger ud fra.

Ved at opdele processen i to sprint, opnåede man en agil udviklings- og implementeringsfase med mulighed for feedback, som kunne implementeres i projektets andet sprint. Det endte ud i følgende løsning:

  • Et globalt, standardiseret view for forretningsoptimering og rapportering
  • En dynamisk platform, der gav konkret indsigt lige til at træffe de optimale beslutninger
  • En brugervenlig platform der muliggjorde at, 161 brugere kunne tage selvstændigt ansvar for at facilitere tiltag med henblik på forretningsoptimering